Præsentationsportfolio for Thomas Riis > Blog > content > Portfolio i to kolonner

Portfolio i to kolonner

Workflow

  • Søgte efter løsninger på Google og wordpress.org
  • Fandt frem til at jeg kunne lave en „custom function” som kunne iterere igennem indlæg- eller sidedata. Ville så splitte input ved hvert „p” element. Her kunne jeg anvende PHP funktionen explode() der returnerer en array med alle de forskellige linier.
  • Så skulle array’en bare fordeles mellem „content_left” og „content_right”. Her dividerede jeg længden af array’en med 2 og afrundede. Brugte følgende if-sætninger for at udvælge data til kolonne 1 og 2. if ($i <= round($len/2)) og if ($i >= round($len/2)). Det tog lidt tid at nå til denne præcise if-sætning prøvede uden round i begyndelsen men det virkede ikke ordentligt — fordelingen blev ikke god. For at returnere dataene til websitet benyttede jeg følgende wordpress funktion: wpautop()
  • Fandt denne funktion anvendt under en søgning på Google: Se anvendelsen her iøvrigt anvendes en funktion der minder om min. Den inspirerede mig til at lave lidt ændringer.
  • Nu var det så bare at finde ud af hvordan jeg kunne samle dataene til at sende over til funktionen.
  • Prøvede at tilskrive returværdien af the_content() til en variabel jeg sendte videre til funktionen. Men problemet er bare at sidedata alligevel genereres før funktionen startes så jeg endte op med den tidligere visning plus visning i to koloner i bunden. Søgte på google her var medicinen.

<?php ob_start();  ?>
<?php the_content();  ?>
<?php $con = ob_get_clean(); ?>

Kunne nu ryde op, teste yderligere og flytte løsningen over til WordPress installationen på mit eget domæne og lave ændringerne for „single.php” altså indlæg vist alene.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *