Præsentationsportfolio for Thomas Riis > Studieprojekter > 1. Semester

Lille Photoshop projekt

Jeg valgte at lave en kollage hvor jeg frilagde en ko, og flyttede den over i et andet billede.
Projekt beskrivelse og forløb

Portfolio projekt take 1 (WordPress — hosted af WordPress)

Målet var at blive mere fortrolig med portfolio begrebet , webapplikationer og WordPress — for mig var det at blive fortrolig med WordPress. Har lavet en del webapplikationer så jeg har forståelsen af hvordan man laver sites.
Projekt beskrivelse og forløb
Den første portfolio version

Portfolio projekt take 2 (egen installeret version af WordPress på skolens domæne)

Ideen er at oprette en portfolio for hele studieforløbet på skolens domæne i stedet for en hos WordPress. Og på den måde få bedre kontrol med WordPress installationen(mere end grundfunktionaliteten).

Målet med min portfolio er at kunne selvreflektere over mit arbejde, samt at kunne fremvise produktet af mine faglige kompetencer, proces og udvikling.
Projektbeskrivelse og forløb

Oprettelse af breadcrumb (eget projekt)

Målet er at oprette en „breadcrumb” her på mit præsentationsportfolio. En „breadcrumb” er en god måde at synliggøre hvilken side brugeren er på.
Projektbeskrivelse og forløb

Projekt 2 — Flash bannerkampagne

Målet er at lave en bannerkampagne der kan give unge mennesker lyst til at motionere i en sportsklub (fiktiv — opfundet til formålet).
Se opgaveformuleringen her
Projektbeskrivelse og forløb

Projekt 3 Visuel ID

Det er projektets formål at give viden om målgruppeanalyse,
kommunikationsplanlægning, visuel kommunikation og design.
Samtidig at sætte os i stand til at give forslag til elementer i en visuel identitet.
Se opgaveformuleringen her
Projektbeskrivelse og forløb
Gruppens endelige rapport (pdf 3,4 mb)
Kampagne pjece / flyer(pdf 116kb)
Min procesevaluering af projektet
Her er den feedback vi fik fra vejlederne rapport m. sticky notes(pdf 5,87mb)

Rosende ord — dejligt men naturligvis var der også nogle ting vi kunne gøre bedre. Her er en ny udgave af rapporten med rettelser og forbedringer(pdf 2,48mb)

Flytning af WordPress (eget projekt)

Formålet med projektet er at flytte WordPress til eget domæne hos Surftown.
Grunde til at flytte til eget domæne

Workflow

Projekt 4 — Jazz website

Formålet med projektet er at give os de nødvendige kundskaber for at udvikle egne websites. Målet med projektet et at vi skal designe et funktionelt website med pæn struktureret HTML jf . XHTML standarden. Samtidig skal XHTML’en være valid jf. W3Cs „Markup validation service”.
Se opgaveformuleringen her(pdf 656kb)
Projektbeskrivelse og forløb
Gruppens endelige rapport (pdf 652kb)
Her er selve website løsningen
Min procesevaluering af projektet

Feedback fra vejleder — rapport med bemærkninger fra vejleder(pdf 762kb)

Vi fik endnu en gang en rigtig positiv bedømmelse. Vi manglede at lave en grafisk tidsplan samt noget kilde angivelse. Her er den endelige rapport med tilretninger efter anbefalingerne fra vejleder(pdf 189kb)

Portfolio i to koloner

Efter Meretes feedback på mit portfolio kunne jeg konstatere, at jeg havde for lange linier i brødteksten. Derfor ville jeg opsplitte teksten i to koloner i stedet for brødtekst i en kolonne. Målet er at opdele brødteksten i to koloner.
Workflow

Omfattende opdatering af portfolio

Merete havde flere emner hun synes jeg burde kigge på. Samtidig har jeg selv fundet en del uhensigtsmæssige ting jeg vil have ændret.

Breadcrumb” virker ikke under indlæg kun på sider. Læs hvordan jeg løser det problem.

Merete synes jeg bør kigge lidt nærmere på min søgemaskine optimering. Bl.a justere på indholdet af titel tag’et i HTML’en. Læs mere om det projekt her.

Ydermere vil jeg installere nogle plug-ins som kan hjælpe med at lave SEO (Search engine optimization). Og jeg vil tage fat i googles webmaster tools samt Microsofts webmaster tools — bing. Her kan du læse mere om det projekt.

Kommentarer og indlægsinformation glider med ind i tekstkolonnerne. Jeg synes ikke det ser pænt ud. Vil gerne have informationen placeret i et område under tekst kolonerne. Læs mere om hvordan jeg løser det.

Samme „sitebar” på alle sider. Jeg synes det er meget standard at den samme „sitebar” optræder på alle sider. Derfor vil jeg installere et plug-in der kan styre flere „sitebars” med forskellige „widgets” i. For at have forskellige „sitebars” skal man også have flere forskellige „widgets”. Læs mere om det projekt her.

Tagclode widget, bryder mig ikke om at tags’ene står for tæt. Samtidig vil jeg gerne have, at tags får en underlinie når musen er over disse. Jeg kunne nemt finde problemet via firebug og kunne herefter opdatere site.css. Så emnerne nu får en „padding-right” på 1em og en „line-height” på .9em.

Alternativt webdesign

Har i et stykke tid gået og barslet med en idé – brugeren skal kunne vælge mellem flere forskellige webdesign. Jeg synes at brugeren gerne må få en oplevelse af en „personlig” side som hun/han selv kan ændre designet af. Jeg synes rent personligt, at det er fantastisk at man ved at skifte ”stylesheet ” kan ændre designet radikalt.

Læs mere om projektet

Overvejelser omkring Teletobbiesland designet